تجهیرات آتش نشانی|جعبه آتش نشانی|نازل آتش نشانی|

به هنگام وقوع حریق، اولین چیزی که برای خاموش کردن آن به ذهن ما می‌رسد استفاده از سامانه‌های جعبه و قرقره آتش نشانی و خاموش کننده‌ها هستند. آنها می‌توانند قبل از گسترش حریق، آب لازم برای خاموش کردن آتش را فراهم کنند.

نازل‌های اطفای حریق از ارکان مهم سامانه‌های قرقره و جعبه‌های آتش نشانی هستند. با استفاده از آنها می‌توانیم آب را به نحو مناسبی بر روی حریق پاشیده و قبل از گسترش حریق جلوی آن را بگیریم.

یادداشت

با توجه به نوسانات بازارلطفا برای اطلاع از قیمت ها با دفتر فروش تماس بگیرید
02166153759
02166154412
09126710935