لوله واتصالات فاضلابی|لوله پلیکا|پوشفیت|نیک بسپار|

سیستم لوله پوش فیت جدید فاضلاب نیک بسپار  ساختمانی است که فاقد محدودیت های اجرائی و کاربردی سیستم های قبلی بوده و در عین حال دارای امتیازات جدیدی است که برای اولین بار یک شرکت انگلیسی موفق گردید چنین سیستمی را طراحی و تولید نماید

شرکت نیک بسپار:

لوله و اتصالات پوش فیت نیک بسپار یکی از بهترین نمونه های لوله های درین یا فاضلابی است که در انواع معمولی و بی صدا تولید می شود .

صنعت غرب این لوله ها با رعایت کامل استانداردهای جهانی ساخته و با واشرهای آببندی ایده آل بهترین نوع لوله پوش فیت در ایران توزیع می کند

اتصالات پوش فیت :

مزایای لوله های پوش فیت نیک بسپار :

مقاومت بسیار زیاد در شکستگی

عدم نیاز به چسب، جوش دادن

تحمیل نکردن بارهای اضافی به ساختمان

تسهیل در نصب و اجرا

آب بندی دائمی

یادداشت

با توجه به نوسانات بازار لطفا برای اطلاع از موجودی اجناس وقیمت با دفتر تماس بگیرید
02166153759
091267109335