لوله واتصالات فاضلابی|لوله پلیکا|پوشفیت|نیک بسپار|

پلیکا سمنان

/
لوله واتصالات فاضلابی|لوله پلیکا|پوشفیت|نیک بسپار|

پلیمر یاس

/
لوله واتصالات فاضلابی|لوله گلپایگان|
لوله واتصالات فاضلابی|لوله پلیکا|پوشفیت|نیک بسپار|

نیک بسپار

/
اسپیرینکلر|لوازم اعلام حریق|تجهیزات آتشنشانی|
اسپیرینکلر|لوازم اعلام حریق|تجهیزات آتشنشانی|
اتصالات فشار قوی|اتصالات دنده ای|
اتصالات جوشی |اتصالات جوشی امین|
ایران اتصال|اتصالات جوشی|

ایران اتصال

/
گالوانیزه چینی|اتصالات گالوانیزه|