لوله واتصالات فاضلابی|لوله پلیکا|پوشفیت|نیک بسپار|

پلیکا سمنان

/
لوله واتصالات فاضلابی|لوله پلیکا|پوشفیت|نیک بسپار|

پلیمر یاس

/
لوله واتصالات فاضلابی|لوله گلپایگان|
لوله واتصالات فاضلابی|لوله پلیکا|پوشفیت|نیک بسپار|

نیک بسپار

/
اتصالات فشار قوی|اتصالات دنده ای|
اتصالات جوشی |اتصالات جوشی امین|
ایران اتصال|اتصالات جوشی|

ایران اتصال

/
گالوانیزه چینی|اتصالات گالوانیزه|
جورج فیشر|اتصالات جورج فیشر|
اتصالات مک|اتصالات مک چین|

اتصالات مک

/